Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Το έργο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων τα τελευταία χρόνια»

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. σας προσκαλούν
στην ομιλία της αρχαιολόγου και αποφοίτου Δρ. Αγγελικής Γ. Σίμωσι,
Προϊσταμένης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)