Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 3 Ιουνίου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-1941”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Λαζάρου Αρσενίου με τίτλο:
“Το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-1941”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Δημήτριος Γκλαβάς – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών και Αντώνης Καρκαγιάννης – Δημοσιογράφος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ