Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Ιουνίου 2001
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Το ελληνικό Πανεπιστήμιο στην προοπτική τού 21ου αιώνα»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Αντρέα Κιντή.
Ομιλητές: Νίκος Χριστουδουλάκης – Υπουργός Ανάπτυξης, Πέτρος Ευθυμίου – Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Αλογοσκούφης – Βουλευτής & Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Χρήστος Μασσαλάς – Πρύτανης Παν/μίου Ιωαννίνων, Μιχάλης Παπαδόπουλος – Πρύτανης Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Κιντής – Πρύτανης Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών & συγγραφέας, Γιώργος Δαρδανός – Εκδότης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GUTENBERG