Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Το δίκαιο της προσωπικότητας»

Παρουσίαση βιβλίου του Ιωάννη Καράκωστα.
Ομιλητές: Αντώνης Μανιτάκης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
Ιωάννης Σπυριδάκης, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ιωάννης Τέντες, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ