Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Μαΐου 1998
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Το Δεσποτάτο τού Μορέως. Γενική Ιστορική Επισκόπηση. Τα σημαντικότερα αστικά κέντρα και η σημασία τού Μυστρά”

Ομιλία τού κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου με θέμα: “Το Δεσποτάτο τού Μορέως. Γενική Ιστορική Επισκόπηση. Τα σημαντικότερα αστικά κέντρα και η σημασία τού Μυστρά”.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ