Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 1997
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Το Αίνιγμα και η Μοίρα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Στέλιου Ράμφου “Το Αίνιγμα και η Μοίρα” (Ποιητική Τέχνη στον Οιδίποδα Τύραννο).
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κ.κ. Κώστας Γεωργου σόπουλος, Μίνως Βολανάκης και Γιώργος Κιμούλης.

Εκδόσεις Αρμός