Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Το άγνωστο γλωσσικό ζήτημα και το 20γράμματο αλφάβητο”

Διάλεξη από τον κ. Βλάση Αγτζίδη – διδάκτωρα σύγχρονης ιστορίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα:
“Το άγνωστο γλωσσικό ζήτημα και το 20γράμματο αλφάβητο”.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ