Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Απριλίου 2008
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Της Νύχτας και της Μοναξιάς οι Άσημοι» (Εκδόσεις Γράμμα)

Παρουσίαση τού μυθιστορήματος τού Χρήστου Κορέλα, μέλους τού Δ.Σ. τής ΑΙ.ΠΟ.Ε.
Ομιλητές οι κ.: Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής Γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Γραμματέας τού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Έρη Σταυροπούλου-Αλεξίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας τού βιβλίου Χρήστος Κορέλας.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΙ.ΠΟ.Ε.)