Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 28 Μαΐου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Τιριγκλίκ”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Γιάννη Μπάρτζη με τίτλο:”Τιριγκλίκ”. Θα μιλήσουν οι κ.κ: Χάρης Σακελλαρίου-ιστορικός παιδικής λογοτεχνίας και συγγραφέας,
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης-καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Τζίνα Καλογήρου-λέκτωρ τού παιδικού τμήματος τού Παν/μίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ