Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον συγγραφέα – λογοτέχνη Ευάγγελο Μόσχο»

Ομιλητές: Διονύσιος Μαγκλιβέρας, καθηγητής,
Κωνσταντίνος Βάσσης, πρέσβης,
Τούλα Μπούτου, συγγραφέας.
Χαιρετίζει ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ. Βασίλης Βιτσαξής

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ