Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Μαΐου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Τηλεόραση και Διαφήμιση”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Μ. Χαιρετάκη με τίτλο:
“Τηλεόραση και Διαφήμιση”. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Γ. Πρετεντέρης δημοσιογράφος, Κ. Ναυρίδης-καθηγητής Παν/μίου Αθηνών,
Δ. Μεταξάς – καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Α. Χριστοδουλίδης-διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ και Ε. Φουρλής, διευθύνων
σύμβουλος Ι.Μ.Α.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ