Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2002
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση” και “Η Ελευθερία Ενώπιον τού Θανάτου”

Παρουσίαση των βιβλίων τού Αντώνη Παπαρίζου.
Ομιλητές οι κ.: Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Νίκος Τζαβάρας, Μάριος Μπέγζος, Δημήτρης Λαμπρέλλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ