Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Θεών και Ανθρώπων Πάθη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Γεράσιμου Ρηγάτου.
Ομιλητές:
κ. Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου – Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Αθηνών, κ. Αθανάσιος Νάκας – Καθηγητής Γλωσσολογίας Παν/μίου Αθηνών, κ. Μάριος Μπέγζος – καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας τής Θρησκείας Παν/μίου Αθηνών.

ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ