Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 15:30–20:00
Αίθουσα Λόγου

«Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα»

 

Συνεδρία ΣΤ’ Προεδρία: Τίνα Λεντάρη
Δώρα Μέντη, Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Γιώργος Περαντωνάκης
Συνεδρία Ζ’ Προεδρία:Θανάσης Αγάθος
Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Πέγκυ Καρπούζου, Κυριακή Πετράκου,
Γιώργος Πεφάνης
Συνεδρία Η’ Προεδρία: Χριστίνα Ντουνιά

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Έλλη Φιλοκύπρου, Ελισάβετ Κοτζιά, Peter Bien.
Χαιρετισμός Έρης Σταυροπούλου

Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.