Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 9:30–12:30
Αίθουσα Λόγου

«Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα»

Ομιλητές:
Συνεδρία Δ’ Προεδρία: Λητώ Ιωακειμίδου.
Λάμπρος Βαρελάς, Βενετία Αποστολίδου, Μαίρη Μικέ,
Μαρίτα Παπαρούση.
Συνεδρία Ε’ Προεδρία: Γιάννης Ξούριας
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου – Βασιλάκου, Παντοφίλη Βαρβαρήγου,
Αγγέλα Καστρινάκη, Θανάσης Αγάθος