Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 7 Ιουλίου 2003
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Τhe Aquatic Body of God”-Professor George Giannaris, “The Transatlantic Icarus”-Catherin Grigoriou, “History of the Olympic Games” – Constantinos Sirracos, “Frozen Harps”-Despina Lala Crist, “Conversations with Christos”-Robert Bartholomew, “The other Kind”-Eleni Paidoussi

Παρουσίαση βιβλίων. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση τής καινοτόμου πρότασης “Το Φως” τού Μ. Αρβανίτη.

SEABURN PUBLISHING COMPANY-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ