Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη»

Παρουσίαση του 4τομου έργου των Στάθη Ν. Τσοτσορού και
Στάθη Ε. Λιδωρίκη
Ομιλητές: Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.,
Σταύρος Δήμας, π. Υπουργός και π. Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε.,
Αλέκος Παπαδόπουλος, π. Υπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Σταθάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Κρήτης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ