Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Τέχνη των χρόνων τής Τουρκοκρατίας”

Διάλεξη με θέμα: “Τέχνη των χρόνων τής Τουρκοκρατίας”. Ομιλήτριες: κ. Λένα Γουργιώτη – Διευθύντρια τού Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, κ. Αγγελική Βαφειαδάκη – Επιμελήτρια στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, κ. Λίνα Μουσιώνη – Επιμελήτρια τού Μουσείου.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ