Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 24 Απριλίου 2018
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα θεατρικά»

Παρουσίαση του δίτομου έργου του Πάρι Τακόπουλου
Ομιλητές:
Χαρά Μπακονικόλα, ομ. καθηγήτρια τμ. θεατρικών σπουδών, Παν. Αθηνών,
Βασίλης Παπαβασιλείου, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός,
Άλκης Γκίνης, ζωγράφος και
ο συγγραφέας του βιβλίου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ