Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 25 Μαΐου 2000
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Τα προβλήματα στην άσκηση οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα”

Εκδήλωση με θέμα: “Τα προβλήματα στην άσκηση οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα”, με αφορμή την έκδοση τού βιβλίου τού καθηγητή κ.Τρύφωνα Κολλίντζα: “Η αδράνεια τού Status Quo και άλλα παθογόνα αίτια τής Ελληνικής οικονομίας”. Θα μιλήσουν: ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής – καθηγητής κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο συγγραφέας τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ