Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 30 Μαΐου 2009
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα πραγματικά αίτια τής πτώσεως τού Βυζαντίου»

Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 556 ετών από την Άλωση τής  Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς (29 Μαΐου 1453).
Ομιλητές-εισηγητής οι κ.: Αγνή-Μαίρη Βασιλικοπούλου, Γεώργιος Μουστάκης, Χρήστος Π. Μπαλόγλου, Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδά.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ηλίας Φιλιππίδης.
Συμμετέχει η παραδοσιακή ομάδα ριζίτικου τραγουδιού και χορού «Οι Ριζίτες».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»