Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα Πνευματικά Επτάνησα την εποχή της Ένωσης»

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής – ψηφιακής βιβλιοθήκης
Ομιλητές:
Αντώνης Π. Αργυρός, αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος ΕΚΠΑ,
Ναπολέων Μαραβέγιας, αναπληρωτής Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΙΩΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ