Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα πετρέλαια τής Ελλάδος. Ο ακήρυκτος πόλεμος Ελλάδος και Τουρκίας»

Περιλαμβάνεται: Η Συνθήκη τής Λωζάννης.
Παρουσίαση βιβλίου τού Κωνσταντίνου Κόλμερ.
Ομιλητές οι κ.: Καθηγητής κ.Κώστας Βεργόπουλος, Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος τού Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ