Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον Πινόκιο»


Ε
γκαίνια έκθεσης ζωγραφικής με σχέδια που πραγματοποίησαν οι μαθητές τού δημοτικού τής Ιταλικής Κρατικής Σχολής Αθηνών, εμπνευσμένα από το παιδί-μαριονέτα Πινόκιο. Διάρκεια έκθεσης: 13-17 Μαρτίου 2006.
Ώρες λειτουργίας: 10.00-14.00 & 18.00-21.00.
Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση βιβλίου τής Σοφίας Γαβριηλίδη- Σπυρίδη με τίτλο: «Ο Πινόκιο στην Ελλάδα». Ομιλητές οι κ.: Σοφία Γαβριηλίδη-Σπυρίδη, Χρήστος Μπουλώτης, Αλέξανδρος Ψιχούλης, Riccardo Campa.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ