Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2006
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

«Τα παιδιά τού Προμηθέα. Ελληνικές κοινωνίες και πολιτισμοί»

Παρουσίαση των έξι τόμων τού κ. Γεώργιου Καββαδία.
Ομιλητές οι κ.: Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ακαδημαϊκός, Σαράντος Καργάκος, ιστορικός, Αντώνης Δροσόπουλος, δικηγόρος – κοινωνιολόγος, Διονύσιος Αλικανιώτης, δικηγόρος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ