Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2001
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα επί γης»

Παρουσίαση τής ποιητικής συλλογής τής κ. Φραγκίσκης Αρ. Σταυράκη.
Θα μιλήσει ο κ. Γιώργος Πολ. Παπαδάκης – καθηγητής & Αν. Διευθυντής τού περιοδικού «Πνευματική ζωή». Ποιήματα θα διαβάσουν: ο ηθοποιός Χρήστος Τσάγκας και ο καθηγητής Πέτρος Καλογερόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ