Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Τα επαναστατικά»


Παρουσίαση βιβλίου τού Ρήγα Βελεστινλή στην Ισπανική Γλώσσα.
Ομιλητές οι κ.:
Isabel Garcia Galvez, μεταφράστρια τού βιβλίου και Δρ Δημήτριος Καραμπερόπουλος, επιμελητής τού βιβλίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ