Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα δώρα της Αφροδίτης»

Εταίρες, ερωμένες, παλλακίδες στα επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας
Παρουσίαση βιβλίου του Άρη Μπιτσώρη.
Ομιλητές:
Γεώργιος Ι. Θανόπουλος, Επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας ΕΚΠΑ,
Ιωάννης Ν. Κυριαζής, Φιλόλογοα- συγγραφέας.
Συντονιστής:
Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ