Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 8 Απριλίου 1998
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Τα αίτια τού Απριλιανού Πραξικοπήματος, 1949-1967: Το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Σπύρου Σακελλαρόπουλου με τίτλο: “Τα αίτια τού Απριλιανού Πραξικοπήματος, 1949-1967: Το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία”.
Θα μιλήσουν οι κ.κ. Αιμίλιος Μεταξόπουλος – Πρύτανης τού Παντείου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Βεργόπουλος – καθηγητής τού Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Χαραλάμπης – καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Κοτζιάς – συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ