Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2005
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολιτικού ασύλου» και παρουσίαση τής Επετηρίδας Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών


Ομιλητές οι κ.:
Δημήτρης Παξινός, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,Μαρία Σταυροπούλου, υπεύθυνη Τομέα Προστασίας Προσφύγων τής Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Γιώργος Παπαδημητρίου, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Δημήτρης Μακρής, πάρεδρος τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, Ανδρέας Τάκης, βοηθός Συνήγορος τού Πολίτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.Η παρουσίαση τού νέου τεύχους τής Επετηρίδας Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών θα γίνει από τον διευθυντή εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα κ. Αδαμάντιο Αμμανίτη.
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ