Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2000
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Συζήτηση με αφορμή την έκδοση τής Αυτοβιογραφίας τού Νορμπέρτο Μπόμπιο

Θα μιλήσουν: Ο κ. Γιάννης Βούλγαρης – Πολιτικός Επιστήμων & Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος – Πρόεδρος τού Συνασπισμού και ο κ. Τηλέμαχος Χυτήρης – Υφυπουργός
Τύπου και Μ.Μ.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ