Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Συντροφικότητα αποχωρισμός. Στο ρόλο παιδιού, εραστή, γονιού»

Παρουσίαση βιβλίου του Τρύφωνα Ζαχαριάδη
Ομιλητές: Κλήμης Ναυρίδης, Καθ. Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α.,
Κώστας Μωραΐτης, Καθ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Εκδόσεις Αρμός