Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 31 Ιουλίου 2001
Ώρα 11.30
Αίθουσα Λόγου

Συνέντευξη Τύπου που αφορά στην Α’ παγκόσμια παρουσίαση τού Ορατόριου “Ιπποκράτειος Όρκος” τού συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου

Ομιλητές: Θωμάς Μπακαλάκος-συνθέτης, Βύρωνας Φιδετζής- αρχιμουσικός ΚΟΑ και Καρπάθιος Σακελλάρης-Πρόεδρος Ομίλου Φίλων Ιππ. Όρκου.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΟΡΚΟΥ