Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Η συνέχιση λειτουργίας των 28 ανά την Ελλάδα παιδικών & εφηβικών βιβλιοθηκών, οι οποίες απειλούνται με κλείσιμο»

Θα μιλήσουν: η Πρόεδρος και τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ