Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 20 Μαΐου 1998
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

Συνέντευξη Τύπου από το Παρατηρητήριο Βιβλίου τού Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των στατιστικών και οικονομικών μεγεθών και των δεικτών για το βιβλίο και την ανάγνωση στην Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Βιβλίου τού Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ