Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2001
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Γεώργιος Χορτάτσης: Πανώρια”

Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’.
Θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.:Λόγος Ελληνικός”.
Επιμέλεια Προγράμματος: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος – φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού – θεατρολόγος.
Εισηγητής: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ