Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2002
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Δημητρίου Γουζέλη. Ο Χάσης”

Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ’. Θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.: Λόγος Ελληνικός”.Επιμέλεια Προγράμματος:
κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος ,φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.
Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού,φιλόλογος – θεατρολόγος.
Εισηγήτρια: κ. Έλσα Ανδριανού, φιλόλογος – θεατρολόγος.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ