Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2002
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος. Θέμα τής Κυριακής: “Ανδρέας Κάλβος”


Κυριακάτικες Συναντήσεις τού Γ’ Προγράμματος τής ΕΡΑ για τη διαχρονικότητα τής Ελληνικής Γλώσσας. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄. Θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.: Λόγος Ελληνικός”.
Επιμέλεια Προγράμματος: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος ,φιλόλογος και κριτικός θεάτρου.
Έρευνα κειμένων: κ. Έλσα Ανδριανού, φιλόλογος – θεατρολόγος.
Εισηγητής: κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ