Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2003
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις Πολιτισμού τού Γ’ Προγράμματος τής Ελληνικής Ραδιοφωνίας με θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.: Λόγος Ελληνικός”. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ’.Θέμα τής Κυριακής: “Ο πρώϊμος Σολωμός”

Γενική Επιμέλεια: Κ. Γεωργουσόπουλος, φιλόλογος-κριτικός θεάτρου.Οργάνωση: Σ. Λιόλιου, φιλόλογος-θεατρολόγος.
Εισηγητής : κ Μ. Μερακλής.
Αποσπάσματα ερμηνεύουν: Γιώργος Γεωγλερής και Εύα Καμινάρη.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ