Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2003
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Συναντήσεις Πολιτισμού τού Γ’ Προγράμματος τής Ελληνικής Ραδιοφωνίας με θέμα: “Από τον Όμηρο στo 2000 μ.X.: Λόγος Ελληνικός”. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ’. Θέμα τής Κυριακής: “Φαναριώτες δραματουργοί”

Γενική Επιμέλεια: Κ. Γεωργουσόπουλος, φιλόλογος-κριτικός θεάτρου.Οργάνωση: Σ. Λιούλιου, φιλόλογος-θεατρολόγος.
Μουσικοί συντελεστές: Γιάννης Παπαγιάννης (όμποε), Κώστας Τηλιακός (όμποε), Ιλλύριος Μάνθος (αγγλικό κόρνο), σε έργα Beethoven και Tribensee.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ