Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Συλλογικός κατάλογος περιοδικών στις ελληνικές επιστημονικές βιβλιοθήκες”

Παρουσίαση τής 5ης έκδοσης “Συλλογικός κατάλογος περιοδικών στις ελληνικές επιστημονικές βιβλιοθήκες” τού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος –
φιλόλογος και κριτικός θεάτρου και Ιωάννης Σιώτης – διευθυντής τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ