Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 3 Μαρτίου 1999
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Τραπεζικοί και Ασφαλιστικοί Όμιλοι στην Ελληνική Κοινωνία”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Γιάννη Τόλιου με τίτλο:
“Συγκέντρωση Κεφαλαίου, Τραπεζικοί και Ασφαλιστικοί Όμιλοι στην Ελληνική Κοινωνία”. Θα μιλήσουν: ο κ. Γιάννης Μάνος – Γενικός Γραμματέας τής Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο κ. Σταύρος Θωμαδάκης – Καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών και Πρόεδρος τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης – Αναπληρωτής Καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος τού Συνασπισμού, κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ