Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Σύγχρονη Σχολική Γραµµατική για όλους»

Παρουσίαση τού νέου έργου τού καθηγητή τής Γλωσσολογίας
κ. Γεωργίου Μπαµπινιώτη
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο ίδιος ο καθηγητής µιλώντας για τον ρόλο τής Γραµµατικής στην κατάκτηση τής ελληνικής γλώσσας.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ