Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Μαΐου 2001
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Σύγχρονα Οικονομικά Συστήματα”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Στεργίου Μπαμπανάση.Ομιλητές: Γιάννος Παπαντωνίου – Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Λιανός – Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος – Πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, Παναγιώτης Αλεξόπουλος – Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ