Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 22 Ιουνίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Στα Μονοπάτια τής Φύσης και τής Βιολογίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Σταύρου Μαγγιώρη με τίτλο:
“Στα Μονοπάτια τής Φύσης και τής Βιολογίας”.
Θα μιλήσουν: ο κ. Μιχάλης Παπαγιαννάκης – μέλος τού
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Τάσος Λεγάκις – επ. καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών, ο κ. Λεωνίδας Λουλούδης- επ. καθηγητής τού Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών και ο κ. Ανδρέας Κασσέτας-φυσικός και συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ