Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 1997
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Στα φτερά του οράματος”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αλέξη Ρόσιου – Υψηλάντη για την
αντίσταση “Στα φτερά του οράματος”. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο Πέτρος Ανταίος και ο Πέτρος Μελάς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ