Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 26 Μαΐου 2000
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Σουφλίου Εγκώμιον”

Παρουσίαση τού λευκώματος τού συλλέκτη – συγγραφέα Μιχάλη Πατέλη με τίτλο: “Σουφλίου Εγκώμιον”.
Θα μιλήσει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος – καθηγητής τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΚΕΘΡΑ)