Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Σοφοκλέους Τραγωδίαι»

Παρουσίαση τής έκδοσης που περιλαμβάνει επτά σωζόμενες τραγωδίες τού Σοφοκλή σε μετάφραση τού δημοσιογράφου Ανδρέα Χ. Ζούλα.
Ομιλητές οι κ.: Μανώλης Μικρογιαννάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαοκράτης Βάσσης, φιλόλογος, Σαράντος Καργάκος, φιλόλογος.
Συντονιστής ο κ. Γιάννης Τζαννετάκος, δημοσιογράφος.