Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 1998
Ώρα 20.30
Αίθουσα Λόγου

“Σκεψιγράφημα: Η Υπερψυχολογία τής Νέας Χιλιετίας”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Πάνου Αξιομάκαρου με τίτλο: “Σκεψιγράφημα: Η Υπερψυχολογία τής Νέας Χιλιετίας”.
Θα προλογίσει ο Δρ. Μιχάλης Πουλαντζάς – καθηγητής τού Πανεπιστημίου ISOP,Ρώμη. Αποσπάσματα θα διαβάσει η
ηθοποιός κα. Τασσώ Καββαδία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑ