Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Σκέψεις και στοχασμοί για τον Β᾽ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Παρουσίαση των δύο πρώτων τόμων της τετράτομης συγγραφής
«2ος Παγκόσμιος Πόλεμος» του Σαράντου Ι. Καργάκου.
Ο συγγραφέας θα αναπτύξει το θέμα.
Θα προλογίσει ο Γιάννης Καργάκος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ